Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Remove the following twelve screws:
  • Remove the following twelve screws:

  • Six 1.6 mm Phillips screws securing the trackpad to the upper case.

  • Six 1.6 mm Phillips screws securing the trackpad brackets to the trackpad.

  • A Phillips #000 should be sufficient, but a JIS #000 may also work as well.

Entferne folgende zwölf Kreuzschlitzschrauben:

Sechs 1,6 mm Schrauben, welche das Trackpad am oberen Gehäuse befestigen.

Sechs 1,6 mm Schrauben, welche die Halterungen des Trackpads am Trackpad befestigen.

Ein PH000 Kreuzschlitzschraubendreher sollte gehen, aber ein JIS000 funktioniert genauso gut.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.