Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Stap 11
Use the flat end of the spudger to push the ambient temperature sensor connector out of its socket.
  • Use the flat end of the spudger to push the ambient temperature sensor connector out of its socket.

使用撬棒的平端将环境温度传感器连接器推出其插槽。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.