Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Use the tip of a spudger to pull the optical drive thermal sensor connector out of its socket.
  • Use the tip of a spudger to pull the optical drive thermal sensor connector out of its socket.

使用撬棒的尖端把光驱的热感应接口从支架拉出来。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.