Ga door naar hoofdinhoud
Engels
Nederlands
Stap 4
Select your hard drive from the left column in Disk Utility. It is most likely the uninitialized drive. If you have multiple hard drives, make sure you select the correct one as the next step will wipe the selected drive clean.
  • Select your hard drive from the left column in Disk Utility.

  • It is most likely the uninitialized drive.

  • If you have multiple hard drives, make sure you select the correct one as the next step will wipe the selected drive clean.

  • Click the "Erase" button at the top of the window.

  • Choose a name for your drive (you can rename it later). Leave the scheme as GUID Partition Map.

  • If you are installing an SSD, choose the APFS format. If you are installing a mechanical drive or if your device doesn't officially support the newer OS, leave the format as Mac OS Extended (journaled)

  • Click "Erase." When the process completes, click "Done."

  • Exit the Disk Utility by clicking on the red X button on the top left corner of the window.

Selecteer je harde schijf in de linkerkolom van het schijfhulpprogramma.

Het is waarschijnlijk de nog niet geïnitialiseerde schijf.

Zorg ervoor, als je meerdere harde schijven hebt, dat je de juiste schijf selecteert. De schijf wordt namelijk in de volgende stap volledig schoongemaakt en alle bestanden zullen worden gewist.

Klik op de "Verwijder"-knop in het bovenste menu.

Kies een naam voor je schijf (je kunt deze later nog aanpassen). Zorg dat de scheme ingesteld blijft als GUID Partition Map.

Als je een SSD installeert, kies je het APFS-formaat. Als je een mechanische schijf installeert of als je toestel officieel geen nieuwer OS-besturingssysteem ondersteunt, laat je het formaat op Mac OS Extended (journaled) staan.

Klik op "Verwijder." Als het proces voltooid is, klik je op "Done."

Sluit het schijfhulpprogramma af door op de rode X-knop linksbovenin het scherm te klikken.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.