Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 4
Prepare your component for soldering by removing any excess solder from the contacts. The contacts should be clean enough to pass through the solder pad holes.
  • Prepare your component for soldering by removing any excess solder from the contacts. The contacts should be clean enough to pass through the solder pad holes.

  • Run the soldering iron tip down the lengths of each contact to wipe the solder away from the component. Clean the iron's tip between strokes by wiping it against a moist sponge.

  • Excessive heat will damage the components, so do not apply the soldering iron to the component for long amounts of time.

准备已经清除了多余焊料的元件。 触点应足够清洁以穿过焊盘孔。

沿着每个触点的长度滑动烙铁头,将焊料从部件上擦去。 通过海绵将烙铁头擦拭干净,清洁烙铁铁尖。

过热会损坏组件,因此不要长时间将烙铁与组件相接触。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.