Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 8
It is common for solder to cover up some of the holes through solder pads on the board.  Opening these holes greatly simplifies soldering. Open the holes through the solder pads by pressing a straightened staple against the blockage while heating the same pad from the other side of the board.
  • It is common for solder to cover up some of the holes through solder pads on the board. Opening these holes greatly simplifies soldering.

  • Open the holes through the solder pads by pressing a straightened staple against the blockage while heating the same pad from the other side of the board.

  • A "third hand" tool (or a friend) can greatly help in this procedure.

焊料通常是通过电路板上的焊盘掩盖一些孔。 打开这些孔大大简化了焊接。

在从板的另一侧加热相同的垫片时,通过将一个钉子压靠在堵塞物上,通过焊盘打开孔。

第三只手”工具(或朋友)可以在此过程中大大帮助。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.