Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 11 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove the following four Phillips screws securing the upper component cable bracket to the tablet. Two 1.6 mm Two 1.3 mm
  • Remove the following four Phillips screws securing the upper component cable bracket to the tablet.

  • Two 1.6 mm

  • Two 1.3 mm

  • Slide the upper component cable bracket out from under the protective flaps and remove it from the iPad.

Verwijder de volgende vier Phillips-schroeven die de beugel op de kabel van de bovenste onderdelen aan het tablet bevestigen:

Twee 1.6 mm lange schroeven

Twee 1.3 mm lange schroeven.

Schuif de beugel onder de beschermende flappen vandaan en verwijder deze uit de iPad.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.