Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 18 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 3
Be especially careful while disconnecting the cables in the forthcoming steps. Never pull directly on the cables, but use a spudger to pry up the connector directly from its socket.
  • Be especially careful while disconnecting the cables in the forthcoming steps. Never pull directly on the cables, but use a spudger to pry up the connector directly from its socket.

  • Lift the upper case and use a spudger or your finger to disconnect the trackpad connector hidden beneath the white plastic tab.

  • Be careful while lifting the upper case, as its tabs are still hanging on the metal frame.

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.