Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Remove the four 1.5 mm Phillips screws securing the volume button and silent switch brackets to the outer case.
  • Remove the four 1.5 mm Phillips screws securing the volume button and silent switch brackets to the outer case.

外付けケースに留められた音量ボタンとサイレントスイッチから1.5 mmプラスネジを4本外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.