Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 14 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 4 vertalen

Stap 4
Use the edge of a plastic opening tool to pry the rear camera connector up from its socket on the logic board. Be careful not to break any components off the surrounding area on the logic board as you pry upwards.
  • Use the edge of a plastic opening tool to pry the rear camera connector up from its socket on the logic board.

  • Be careful not to break any components off the surrounding area on the logic board as you pry upwards.

  • Remove the rear camera from the iPhone.

  • There is a small rubber gasket that sits underneath the rear-facing camera. Make sure that it is properly seated before reassembly.

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.