Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 14 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Use the edge of a plastic opening tool to pry the dock cable up from its socket on the logic board.
  • Use the edge of a plastic opening tool to pry the dock cable up from its socket on the logic board.

Usa l'estremità di uno strumento di apertura in plastica per staccare il cavo del dock dal suo zoccolo sulla scheda logica.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.