Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 14 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove the following screws securing the dock connector cable cover to the logic board: One 1.5 mm Phillips screw
  • Remove the following screws securing the dock connector cable cover to the logic board:

  • One 1.5 mm Phillips screw

  • One 1.2 mm Phillips screw

  • Remove the metal dock connector cable cover.

拆下这些将基座连接器电缆盖固定到逻辑主板上的螺钉:

一个1.5毫米十字头螺丝

一个1.2毫米十字头螺丝

拆下金属底座连接器电缆盖。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.