Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 14 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove the following screws securing the dock connector cable cover to the logic board: One 1.5 mm Phillips screw
  • Remove the following screws securing the dock connector cable cover to the logic board:

  • One 1.5 mm Phillips screw

  • One 1.2 mm Phillips screw

  • Remove the metal dock connector cable cover.

Rimuovi le seguenti viti che fissano alla scheda logica la copertura del cavo del connettore del dock:

Una vite Phillips da 1,5 mm

Una vite Phillips da 1,2 mm

Rimuovi la copertura metallica del cavo del connettore del dock.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.