Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 20 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 3
Use a plastic opening tool to gently pry up the battery connector from its socket on the logic board. Place the tip of the tool between the loudspeaker enclosure and the metal cover of the connector, and lift the bottom edge of the connector first. The battery connector comes off vertically from the logic board. Do not apply force sideways.
  • Use a plastic opening tool to gently pry up the battery connector from its socket on the logic board.

  • Place the tip of the tool between the loudspeaker enclosure and the metal cover of the connector, and lift the bottom edge of the connector first.

  • The battery connector comes off vertically from the logic board. Do not apply force sideways.

  • Be careful not to pry at the battery connector socket itself, or it may detach from the logic board. There are four very small solder points awaiting this mistake!

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.