Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8
Use the edge of a plastic opening tool to gently pry up the display assembly around its perimeter.
  • Use the edge of a plastic opening tool to gently pry up the display assembly around its perimeter.

Usa l'estremità di uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente il gruppo display attorno al suo perimetro.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.