Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 3
Before prying up the middle battery cell, use the edge of a plastic opening tool to lift the battery connector board away from the rear panel.
  • Before prying up the middle battery cell, use the edge of a plastic opening tool to lift the battery connector board away from the rear panel.

  • Do not excessively bend the battery connector board. Be especially careful when prying up around the post sticking up from the aluminum rear case.

在撬起中间电池之前,使用塑料撬棒边缘将电池连接器板从后面板上卸下

不要过分弯曲电池连接板。要特别小心在后盖上的螺丝座。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.