Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 3
Before prying up the middle battery cell, use the edge of a plastic opening tool to lift the battery connector board away from the rear panel.
  • Before prying up the middle battery cell, use the edge of a plastic opening tool to lift the battery connector board away from the rear panel.

  • Do not excessively bend the battery connector board. Be especially careful when prying up around the post sticking up from the aluminum rear case.

Bevor du den mittleren Akku hochhebelst, musst du zuerst mit einem iFixit Opening Tool die Platine des Akkuanschlusses vom Rückgehäuse weg heben.

Verbiege die Anschlussplatine des Akkus nicht zu stark. Sei besonders vorsichtig, wenn du um den Schraubenpfosten im Aluminiumrückgehäuse herum arbeitest.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.