Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 6
Use the edge of a plastic opening tool to flip up the retainer securing the control board cable connector to its socket on the logic board. Pull the connector away from its socket on the logic board. Do not lift the cable upward as you disconnect it.
  • Use the edge of a plastic opening tool to flip up the retainer securing the control board cable connector to its socket on the logic board.

  • Pull the connector away from its socket on the logic board.

  • Do not lift the cable upward as you disconnect it.

プラスチックの開口ツールの先端を使って、コントロールボードケーブルのコネクタを、ロジックボードのソケットに固定しているリテイナーを跳ね上げます。

コネクタをロジックボードのソケットから引き抜きます。

接続を外す際に、ケーブルを上向きに持ち上げないでください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.