Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 20 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Remove the RAM shield from the computer.
  • Remove the RAM shield from the computer.

  • The four captive screws will come out with the RAM shield.

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.