Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 15 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Remove the three tri-point Y000 screws securing the bracket over the front panel sensor assembly connector: One 1.3 mm screw Two 1.0 mm screws
  • Remove the three tri-point Y000 screws securing the bracket over the front panel sensor assembly connector:

  • One 1.3 mm screw

  • Two 1.0 mm screws

  • Remove the bracket.

Rimuovi le tre viti tri-wing Y000 che fissano la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello anteriore:

Una vite da 1,3 mm

Due viti da 1,0 mm

Rimuovi la staffa.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.