Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 6 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove the four Y000 screws securing the bracket over the home/Touch ID sensor:
  • Remove the four Y000 screws securing the bracket over the home/Touch ID sensor:

  • One 1.1 mm screw

  • Three 1.3 mm screws

  • During reassembly, be careful not to overtighten these screws, or your home button may not work.

卸下四颗固定Home/Touch ID传感器支架的Y000螺丝。

一颗1.1mm螺丝。

三颗1.3mm螺丝。

重新组装时,请注意不要拧得太紧,否则Home 键可能不起作用。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.