Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 6 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove the four Y000 screws securing the bracket over the home/Touch ID sensor:
  • Remove the four Y000 screws securing the bracket over the home/Touch ID sensor:

  • One 1.1 mm screw

  • Three 1.3 mm screws

  • During reassembly, be careful not to overtighten these screws, or your home button may not work.

Verwijder de vier Y000 schroeven die het plaatje op de thuisknop/Touch ID-sensor bevestigen:

Eén 1.1 mm schroef

Drie 1.3 mm schroeven

Wees, tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon, voorzichtig dat je deze schroeven niet te strak vastdraait, aangezien dat ervoor kan zorgen dat je thuisknop niet zal werken.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.