Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 6 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove the four Y000 screws securing the bracket over the home/Touch ID sensor:
  • Remove the four Y000 screws securing the bracket over the home/Touch ID sensor:

  • One 1.1 mm screw

  • Three 1.3 mm screws

  • During reassembly, be careful not to overtighten these screws, or your home button may not work.

Home/Touch ID センサー上のブラケットから次のY000ネジを4本外します。

1.1 mmネジー1本

1.3 mmネジー3本

再組み立ての際は、これらのネジを締めすぎないようにご注意ください。ホームボタンが機能しない場合がありあす。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.