Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 6 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove the four Y000 screws securing the bracket over the home/Touch ID sensor:
  • Remove the four Y000 screws securing the bracket over the home/Touch ID sensor:

  • One 1.1 mm screw

  • Three 1.3 mm screws

  • During reassembly, be careful not to overtighten these screws, or your home button may not work.

Retirez les quatre vis Y000 maintenant le cache du capteur home/Touch ID :

Une vis de 1,1 mm

Trois vis de 1,3 mm

Lors du remontage, veillez à ne pas serrer ces vis trop fort. Sinon, votre bouton home risque de ne plus fonctionner.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.