Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 14 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Use the edge of a plastic opening tool to pry the cable cover tabs out of their slots cut into the EMI shield on the logic board. Lift the cable cover from its edge nearest the top and remove it from the iPhone.
  • Use the edge of a plastic opening tool to pry the cable cover tabs out of their slots cut into the EMI shield on the logic board.

  • Lift the cable cover from its edge nearest the top and remove it from the iPhone.

使用塑料打开工具的边缘将电缆盖突出部分从插入逻辑主板上的EMI屏蔽的插槽中撬起。

从最靠近顶部的边缘提起电缆盖,并将其从iPhone上取下。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.