Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 21 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3 vertalen

Stap 3
Pull the rear panel away from the back of the iPhone, being careful not to damage the plastic clips attached to the rear panel.
  • Pull the rear panel away from the back of the iPhone, being careful not to damage the plastic clips attached to the rear panel.

  • Remove the rear panel from the iPhone.

Tira via il pannello posteriore dal retro dell'iPhone, facendo attenzione a non danneggiare le clip di plastica collegate al pannello posteriore.

Rimuovi il pannello posteriore dall'iPhone.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.