Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 21 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Before you begin, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
  • Before you begin, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.

  • Power off your iPhone before beginning disassembly.

  • Remove the two 3.6 mm Pentalobe P2 screws next to the dock connector.

  • Be sure the driver is well-seated when removing Pentalobe screws—they are easy to strip.

次の手順に進む前に、iPhoneのバッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンバッテリーはアクシデントで穴が空いてしまうと、引火や爆発の恐れがあります。

デバイスの解体を始める前に、電源が切ってあるか必ず確認してください。

ドックコネクターの隣に留められた3.6 mmのペンタロープP2ネジを2本外します。

ペンタローブネジを取り出す際は、ドライバーがしっかりと装着していることを確認してください。ペンタローブネジは滑りやすいためです。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.