Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 20 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove the two 3 mm Phillips screws inside the left edge of the battery tray.
  • Remove the two 3 mm Phillips screws inside the left edge of the battery tray.

  • Three 3 mm Phillips around the battery compartment.

  • Three 4.5 mm Phillips along the optical drive bezel. (a magnetic screwdriver may help to lift these screws out)

  • One 12 mm Phillips in the lower right corner.

  • Four 14.5 mm Phillips.

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.