Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Use a spudger to disconnect the speaker cable from the corner of the left I/O board. Lift the left speaker assembly out of its housing and place it in the area previously occupied by the left fan.
  • Use a spudger to disconnect the speaker cable from the corner of the left I/O board.

  • Lift the left speaker assembly out of its housing and place it in the area previously occupied by the left fan.

Usa un spudger para desconectar el cable del altavoz de la esquina de la placa de E/S izquierda.

Levanta el conjunto del altavoz izquierdo de su alojamiento y colócalo en el área ocupada anteriormente por el ventilador izquierdo.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.