Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Engels
Nederlands

Stap 5 vertalen

Stap 5
Remove the battery.
  • Remove the battery.

  • If your replacement battery came in a plastic sleeve, remove the sleeve before installation by pulling it away from the ribbon cable.

  • If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new battery.

  • Before you adhere the replacement battery, temporarily reconnect the battery connector to the logic board socket. This ensures that the battery is properly aligned in its recess.

  • Adhere the battery, disconnect it, and continue reassembling your device.

  • If your new battery doesn’t have adhesive preinstalled, refer to this guide to replace the adhesive strips.

  • Perform a force restart after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.

Verwijder de batterij.

Als je vervangende batterij is geleverd in een plastic huls, verwijder dan, voordat je aan de reparatie begint, de huls door deze van de lintkabel weg te trekken.

Als er zich nog alcoholresten in de telefoon bevinden, veeg je deze nu voorzichtig weg of laat je deze drogen voordat je je nieuwe batterij installeert.

Zorg dat je je nieuwe batterij, voordat je deze definitief bevestigt, eerst weer tijdelijk aansluit op het contact op het logic board. Dit helpt bij het correct positioneren van je nieuwe batterij.

Bevestig je nieuwe batterij, koppel deze weer los van het contact op het logic board en ga verder met het in elkaar zetten van je toestel.

Als je nieuwe batterij nog geen vervangende kleefstrips bevat, kun je deze handleiding gebruiken om deze alsnog aan te brengen.

Voer een geforceerde herstart uit na het weer in elkaar zetten van je telefoon. Dit kan een aantal problemen voorkomen en probleemoplossing vergemakkelijken.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.