Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Engels
Nederlands
Stap 4
If any of the adhesive strips broke off and the battery remains stuck to the rear case, remove it by adding a few drops of isopropyl alcohol (90% or greater) underneath the battery near the stuck strip(s). After about a minute, gently lift the battery. Do not insert your spudger in the area between the volume down (-) button and the top edge of the battery, or you may damage the volume control cable lying underneath.
  • If any of the adhesive strips broke off and the battery remains stuck to the rear case, remove it by adding a few drops of isopropyl alcohol (90% or greater) underneath the battery near the stuck strip(s).

  • After about a minute, gently lift the battery.

  • Do not insert your spudger in the area between the volume down (-) button and the top edge of the battery, or you may damage the volume control cable lying underneath.

  • Do not pry against the logic board or you may damage the phone.

  • Don't try to forcefully lever the battery out. If needed, apply a few more drops of alcohol to further weaken the adhesive. Never deform or puncture the battery with your pry tool.

  • If the battery remains stuck to the rear case, prepare an iOpener or use a hair dryer to heat the rear case directly behind the battery. It should be slightly too warm to touch comfortably.

  • Overheating the iPhone may ignite the battery.

  • A piece of dental floss may be used to separate the battery from the rear case. A stronger alternative to dental floss is an unwound guitar string, such as a 0.009 E string from a 12-string set. Thread the floss or string behind the upper battery corners, bring the ends together, wrap them around a folded cloth, and pull evenly.

Als een van de kleefstrips onder de batterij is afgebroken en de batterij nog steeds vastzit, kun je wat druppels isopropyl alcohol (>90%) onder de batterij toedienen, in de buurt van de afgebroken strip(s).

Na ongeveer een minuut kun je de batterij op voorzichtige wijze omhoog tillen.

Steek je spudger niet in het gebied tussen de "minder volume-knop" (-) en de bovenkant van de batterij. Als je dit wel doet, loop je het risico de volumeregelingskabel eronder te beschadigen.

Wrik niet tegen of onder het logic board aangezien je daarmee riskeert je telefoon permanent te beschadigen.

Probeer de batterij er niet met botte kracht uit te wrikken. Indien nodig kun je wat extra druppels alcohol toedienen om de lijm verder te verzwakken. Probeer te allen tijde te voorkomen dat je je batterij met je wriktool vervormt of doorboort.

Als de batterij vast blijft zitten in de achterste behuizing, verwarm je een iOpener of gebruik je een föhn om de achterste behuizing, direct achter de batterij, te verwarmen. De behuizing moet zo warm zijn dat het net iets te heet is om comfortabel aan te raken.

Het oververhitten van de iPhone kan ertoe leiden dat de batterij in brand vliegt.

Als alternatief kun je een stuk flosdraad of een gitaarsnaar (zoals een 0.009 E-snaar van een 12-snarenset) gebruiken om de batterij van de achterste behuizing te verlossen. Rijg het flosdraad of de snaar achter de bovenkant van de batterij, breng de eindes bij elkaar, wikkel ze om iets zachts en trek deze met gelijke kracht onder de batterij door.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.