Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 16 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Remove the spudger from the left side of the phone and insert the flat end into the bottom right corner. Slide the spudger up the right edge of the phone to the top corner, breaking up the adhesive holding the display in place.
  • Remove the spudger from the left side of the phone and insert the flat end into the bottom right corner.

  • Slide the spudger up the right edge of the phone to the top corner, breaking up the adhesive holding the display in place.

デバイスの左側からスパッジャーを取り出して、次は右側の下部端に差し込みます。

スパッジャーを右側端から上部角まで、ディスプレイに留められた接着剤を剥がしながらスライドして動かします。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.