Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 20 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3 vertalen

Stap 3
Use the point of a spudger to lift the battery connector out of its socket on the logic board. Bend the connector cable up slightly to prevent it from making contact with the socket and providing power to  the phone. Bend the connector cable up slightly to prevent it from making contact with the socket and providing power to  the phone.
  • Use the point of a spudger to lift the battery connector out of its socket on the logic board.

  • Bend the connector cable up slightly to prevent it from making contact with the socket and providing power to the phone.

使用撬棒尖端将电池连接器从逻辑主板上的插座中翘起。

将连接器电缆略微弯曲,以防止它与插座接触并继续向手机供电。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.