Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 20 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove four tri-point Y000 screws securing the lower connector bracket, of the following lengths:
  • Remove four tri-point Y000 screws securing the lower connector bracket, of the following lengths:

  • Three 1.2 mm screws

  • One 2.4 mm screw

  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your iPhone.

从下侧连接器支架上拆下以下长度的四颗三点式 Y000 螺丝:

三个1.2mm螺丝

一个2.4 mm螺丝

维修过程中,使用磁性垫来记住每颗螺丝所对应的位置,避免重新安装的过程中螺丝安装错位损伤您的手机。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.