Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 20 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove four tri-point Y000 screws securing the lower connector bracket, of the following lengths:
  • Remove four tri-point Y000 screws securing the lower connector bracket, of the following lengths:

  • Three 1.2 mm screws

  • One 2.4 mm screw

  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your iPhone.

Verwijder de vier tri-point Y000 schroeven die het plaatje op de onderste batterijaansluiting bevestigen, met de volgende lengtes:

Drie 1.2 mm schroeven

Eén 2.4 mm schroef

Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroef waarvandaan komt, zodat je deze op de juiste plek weer terug kan schroeven en zo kan voorkomen dat je je telefoon beschadigt.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.