Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Engels
Nederlands

Stap 27 vertalen

Stap 27
The iPhone 7 Plus inherits a 7 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The iPhone 7 Plus inherits a 7 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):

  • The battery is straightforward to access. Removing it requires specialty screwdrivers and knowledge of the adhesive removal technique, but is not difficult.

  • The solid state home button eliminates a common point of failure.

  • Improved water and dust protection greatly reduces the need for repairs associated with environmental damage and accidental spills (but also makes some repairs more difficult).

  • The display assembly continues to be the first component out, simplifying screen repairs, but the procedure has grown more complicated with improved waterproofing measures.

  • With the addition of tri-point screws, many iPhone 7 Plus repairs will require up to four different types of drivers.

De iPhone 7 Plus verdient 7 van de 10 punten op onze repareerbaarheidsschaal (10 is het gemakkelijkst te repareren):

De batterij is gemakkelijk te bereiken. Het verwijderen vereist speciale schroevendraaiers en kennis van de techniek om de lijm te verwijderen, maar is niet moeilijk.

De solid-state thuisknop elimineert een veel voorkomend probleempunt.

De verbeterde water- en stofdichtheid leidt tot een aanzienlijke reductie van de noodzaak tot reparaties vanwege omgevingsschade en ongelukkige lekkages (maar bemoeilijkt tegelijkertijd andere reparaties).

De schermmodule blijft het eerste onderdeel dat uit de telefoon komt, wat schermreparaties vergemakkelijkt—maar de procedure is wel gecompliceerder geworden met de opgevoerde water- en stofdichtheidsmaatregelen.

Met de toevoeging van de tri-point schroeven zullen veel iPhone 7 Plus-reparaties tot wel vier verschillende soorten schroevendraaiers vereisen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.