Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Engels
Nederlands
Stap 7
In place of the headphone jack, we find a component that seems to channel sound from outside the phone into the microphone... or from the Taptic Engine out. No fancy electronics here, just some well-designed acoustics and molded plastic. Teardown Update: According to Apple, this plastic component is a barometric vent. With the added ingress protection afforded by the watertight seal, the iPhone uses this baffle to equalize the internal and atmospheric pressures in order to have an accurate altimeter.
  • In place of the headphone jack, we find a component that seems to channel sound from outside the phone into the microphone... or from the Taptic Engine out.

  • No fancy electronics here, just some well-designed acoustics and molded plastic.

  • Teardown Update: According to Apple, this plastic component is a barometric vent. With the added ingress protection afforded by the watertight seal, the iPhone uses this baffle to equalize the internal and atmospheric pressures in order to have an accurate altimeter.

  • Mechanical buttons are a thing of the past when you have a Taptic Engine! This sleek engine uses haptic feedback to simulate the push of a button, without having a real button.

  • Anyone familiar with the touchpad in the Retina MacBook 2015 has already experienced haptics from the Taptic Engine.

Op de plaats van de voormalig hoofdtelefoonjack vinden we nu een onderdeel dat geluid vanaf buiten de telefoon naar de microfoon lijkt te begeleiden... of van de trilmotor naar buiten.

Geen fancy electronica hier, gewoon wat goed ontworpen akoestiek en speciaal gevormd plastic.

Demontage-update: Volgens Apple is dit plastic onderdeel een barometrische ventilatieopening. Met de door de waterdichte pakking toegevoegde bescherming tegen water en stof, gebruikt de iPhone dit onderdeel om de interne en externe druk te equalizen om zo een accurate altimeter te vormen.

Mechanische knoppen zijn echt iets van vroeger, zeker wanneer je een trilmotor hebt! Deze slicke motor gebruikt haptische feedback om de druk op een knop te simuleren, zonder een echte knop te hebben.

Eenieder die al bekend is met het touchpad in de Retina MacBook 2015 heeft reeds kennis gemaakt met de haptische functies van de trilmotor.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.