Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 43 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Remove the following 6 screws:
  • Remove the following 6 screws:

  • Two 10 mm T6 Torx screws on either side of the RAM slot.

  • Four 14.5 mm Phillips screws along the hinge.

Rimuovere le 6 viti seguenti:

Due viti Torx T6 da 10 mm su entrambi i lati dello slot RAM.

Quattro viti con testa a croce da 14,5 mm lungo il cardine.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.