Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Use tweezers to unplug the home button ribbon cable from the ZIF socket. Continue peeling the ribbon cable up to the EMI shield. Continue peeling the ribbon cable up to the EMI shield.
  • Use tweezers to unplug the home button ribbon cable from the ZIF socket.

  • Continue peeling the ribbon cable up to the EMI shield.

ピンセットを使用して、ホームボタンのリボンケーブルをZIFソケットから取り外します。

引き続きEMIシールドの位置まで、リボンケーブルを上に剥がします。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.