Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
Use an opening pick to continue separating the home button ribbon cable from the display assembly. If you use metal tools to separate this cable, you may scratch the iPad glass, removing some paint.
  • Use an opening pick to continue separating the home button ribbon cable from the display assembly.

  • If you use metal tools to separate this cable, you may scratch the iPad glass, removing some paint.

開口ピックを使用して、ホームボタンのリボンケーブルをディスプレイアセンブリから分離します。

このケーブルを分離する際に金属製の工具を使用すると、iPadのガラスに傷がつき、塗装が剥がれてしまうことがあります。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.