Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Use tweezers to lift the home button control hardware module off the display assembly. Use tweezers to lift the home button control hardware module off the display assembly.
  • Use tweezers to lift the home button control hardware module off the display assembly.

ピンセットを使って、ディスプレイアセンブリからホームボタンコントロールハードウェアモジュールを持ち上げます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.