Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 25 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 21
Continue sliding the pick at the lower left edge of the display toward the center of the iPad, until it is roughly half an inch from the home button. Continue sliding the pick at the lower left edge of the display toward the center of the iPad, until it is roughly half an inch from the home button. Continue sliding the pick at the lower left edge of the display toward the center of the iPad, until it is roughly half an inch from the home button.
  • Continue sliding the pick at the lower left edge of the display toward the center of the iPad, until it is roughly half an inch from the home button.

继续沿屏幕下沿向右侧移动撬片, 直到离home 按钮约一厘米的地方停下。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.