Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 25 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 16
Leave the opening picks in place and reheat the iOpener.
  • Leave the opening picks in place and reheat the iOpener.

  • Remember not to overheat the iOpener—no more than once every ten minutes.

  • Set the reheated iOpener on the home button end of the iPad and let it rest for a few minutes to soften the adhesive beneath the glass.

開口ピックを挟んだまま、iOpenerで再び温めます。

iOpenerを温め過ぎないようご注意ください。次にiOpenerを温めるまでに、10分の間隔を置いてください。

温めたiOpenerをホームボタン端の上に置いてそのまま数分待ち、接着剤を柔らかくします。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.