Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 16 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 22 vertalen

Stap 22
Twist the two picks at the top edge of the iPad to break up the last of the adhesive holding the display assembly in place. Lift the display from the top edge to open the device. Lift the display from the top edge to open the device.
  • Twist the two picks at the top edge of the iPad to break up the last of the adhesive holding the display assembly in place.

  • Lift the display from the top edge to open the device.

2つの開口ピックをiPad上部で同時に捻り、ディスプレイアセンブリを固定する最後の接着剤を剥がします

ディスプレイを上端から持ち上げてデバイスを開きます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.