Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 25 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 22 vertalen

Stap 22
Twist the two picks at the top edge of the iPad to break up the last of the adhesive holding the display assembly in place. Lift the display from the top edge to open the device. Lift the display from the top edge to open the device.
  • Twist the two picks at the top edge of the iPad to break up the last of the adhesive holding the display assembly in place.

  • Lift the display from the top edge to open the device.

Verdrehe die beiden Plektren an der Oberkante des iPads, um den letzten Kleber abzulösen, der das Display befestigt.

Hebe das Display von der Oberkante her ab, um das Gerät zu öffnen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.