Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 21 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 11
Leave the opening pick in the iPad slightly past the front-facing camera. Take a second pick and insert it to the left of the camera, where the first pick just was. Slide it back to the corner to completely cut any remaining adhesive. Leave the second pick in place to prevent the corner adhesive from re-sealing as it cools.
  • Leave the opening pick in the iPad slightly past the front-facing camera.

  • Take a second pick and insert it to the left of the camera, where the first pick just was. Slide it back to the corner to completely cut any remaining adhesive.

  • Leave the second pick in place to prevent the corner adhesive from re-sealing as it cools.

Laissez le médiator dans l'iPad, juste après la caméra frontale.

Prenez un deuxième médiator et insérez-le à gauche de la caméra, juste là où était le premier médiator. Faites-le glisser vers le coin pour couper complètement tout adhésif restant.

Laissez le deuxième médiator en place pour éviter que l'adhésif dans l'angle recolle lorsqu'il refroidit.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.