Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 21 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 11
Leave the opening pick in the iPad slightly past the front-facing camera. Take a second pick and insert it to the left of the camera, where the first pick just was. Slide it back to the corner to completely cut any remaining adhesive. Leave the second pick in place to prevent the corner adhesive from re-sealing as it cools.
  • Leave the opening pick in the iPad slightly past the front-facing camera.

  • Take a second pick and insert it to the left of the camera, where the first pick just was. Slide it back to the corner to completely cut any remaining adhesive.

  • Leave the second pick in place to prevent the corner adhesive from re-sealing as it cools.

Deja la púa de plástico en el iPad, después de haber pasado la cámara frontal.

Coge una segunda púa e insértala a la izquierda de la cámara frontal, justo donde estaba antes la primera púa. Deslízala hacia la esquina para despegar el resto del adhesivo.

Deja la segunda púa ahí, para evitar que el adhesivo de la esquina vuelva a pegarse.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.