Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 21 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8
Reheat the iOpener and place it on the top edge of the iPad, over the front-facing camera.
  • Reheat the iOpener and place it on the top edge of the iPad, over the front-facing camera.

  • Be careful not to overheat the iOpener during the repair procedure. Wait at least ten minutes before reheating the iOpener.

  • If you have a flexible iOpener, you can bend it to heat both the upper left corner and the upper edge at the same time.

Vuelva a calentar el iOpener y colóquelo en el borde superior del iPad, sobre la cámara frontal.

Tenga cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante el procedimiento de reparación. Espere al menos diez minutos antes de volver a calentar el iOpener.

Si tiene un iOpener flexible, puede doblarlo para calentar tanto la esquina superior izquierda como el borde superior al mismo tiempo.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.