Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 21 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8
Reheat the iOpener and place it on the top edge of the iPad, over the front-facing camera.
  • Reheat the iOpener and place it on the top edge of the iPad, over the front-facing camera.

  • Be careful not to overheat the iOpener during the repair procedure. Wait at least ten minutes before reheating the iOpener.

  • If you have a flexible iOpener, you can bend it to heat both the upper left corner and the upper edge at the same time.

Erhitze erneut den iOpener und lege ihn auf die obere Kante des iPads über die Frontkamera.

Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Warte mindestens zehn Minuten, bevor du den iOpener erneut erhitzt.

Wenn du einen flexiblen iOpener hast, kannst du ihn so umbiegen, dass sowohl die obere linke Ecke als auch die obere Kante gleichzeitig erhitzt werden.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.