Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 16 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
Reheat and reapply the iOpener to the left edge for a few minutes.
  • Reheat and reapply the iOpener to the left edge for a few minutes.

  • Be careful not to overheat the iOpener during the repair procedure. Always wait at least ten minutes before reheating the iOpener.

iOpenerを再び温めて、同じ箇所に載せます。

作業中、 iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。 iOpenerを再度温める場合は、少なくとも前の作業から10分間間隔を置いてから行ってください。

iPadの左側を再度温めるため、数分間iOpenerを置きます。

[* black] Reheat and reapply the iOpeneriOpener to the left edge for a few minutes.
[* black] Reheat and reapply the iOpeneriOpener to the left edge for a few minutes.
[* icon_caution] Be careful not to overheat the iOpener during the repair procedure. Always wait at least ten minutes before reheating the iOpener.
[* black] Let it rest for a few minutes to reheat the left edge of the iPad.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.